Плъзгаща врата за баня (рисунката върху огледалото се отразява на входната врата)