Завършване на стълбищен парапет, ръкохватка цвят дърво