Капаци с подвижни ламели отварящи се 1 наляво + 2 надясно