Параван за баня с орнамент копиран от декоративната плочка в центъра на банята