Парапети за инвалидни рампи

Според Наредба № 4 от в сила от 14 юли 2009 г. за достъпна архитектурна среда за преодоляването на различни височинни нива и сълбища на обществени сгради е необходимо изграждането на рампи за инвалидни колички. Тези рампи трябва да са снабдени с парапети отговарящи на определени изисквания. Ние от “Братя Градеви” отново можем да ви помогнем. Имаме опит в проектирането и изграждането на такива парапети, изработени от алуминий или от инокс. Можем да  ви предложим и  помощ при проектиране и изпълнение на преместваеми или временни рампи за инвалиди, заедно с нуобходимите парапети и рекунструкции на витрини и входни врати.